0

Privaatsuspolitika

1. Käesolev privaatsuspoliitika määrab kindlaks veebipoes www.gradinamax.ee (edaspidi: veebipood) kogutavad isikuandmed. - 

2. Poe omanik ja andmete haldaja:
Gradinamax Oksana Wieckowicz

Poland Zgierz,  ul. Barwnikowa 10, 95-100

NIP: 927-185-49-48

REGON: 521511993

3. Teeme kõik endast oleneva, et tagada isikuandmete töötlemine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

4. GradinaMax pöörab klientide privaatsusele suurt tähelepanu.

I. Töödeldavate andmete liik, eesmärgid ja õiguslik alus

1. GradinaMax kogub teavet füüsiliste isikute kohta, kes teevad oma tegevusega otseselt mitteseotud õigustoiminguid, enda nimel äri- või kutsetegevust teostavate füüsiliste isikute ning juriidilisi isikuid või organisatsioonilisi üksusi, kes ei ole seadusega tunnustatud juriidilised isikud, edaspidi nimetatud füüsiliste isikute kohta. klientidele.

2. Klientide isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgmistel juhtudel:

Andmetöötluse eesmärgil

Andmetüüp

Õiguslik alus

Konto registreerimine veebipoes

●      Eesnimi;

●      E-posti aadress

Kontoteenuse lepingu täitmise vajadus (GDPR artikli 6 lg 1 punkt b)

Tellimuse esitamine e-poes (füüsilised isikud)

●      Eesnimi;

●      perekonnanimi;

●      Telefoninumber

●      E-posti aadress

●      Tarneaadressi andmed: postiindeks, linnaosa/maakond, linn, tänav koos maja/korteri numbriga

●      Sünnikuupäev

Müügilepingu täitmise vajadus (GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b)

Tellimuse esitamine veebipoes (juriidilised isikud)

●      Ettevõtte juriidiline nimi

●      Ettevõtte kood:

●      Eesnimi

●      Perekonnanimi

●      Telefoninumber

●      E-posti aadress

●      Tarneaadressi andmed: postiindeks, linnaosa/maakond, linn, tänav koos maja/korteri numbriga

Müügilepingu täitmise vajadus (GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b)

Uudiskirja tellimine

●      E-posti aadress

Andmesubjekti nõusolek uudiskirjateenuse osutamise lepingu täitmiseks (GDPR artikli 6 lg 1 punkt a)

Kasutades e-poes olevat kontaktivormi

●      E-posti aadress

Kontoteenuse lepingu täitmise vajadus (GDPR artikli 6 lg 1 punkt b)

Kasutage teenust oma arvamuse avaldamiseks

●      Nimi/hüüdnimi

Vajadus täita teenusleping, esitada oma arvamus (GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b)

Kliendipäringutega tegelemine ja neile vastamine: elav kirjavahetus, e-post, telefon.

●      Eesnimi

●      Perekonnanimi

●      Telefoninumber

●      E-posti aadress

●      Elukoha aadress

●      Sünnikuupäev;

●      Muu kliendi esitatud teave, näiteks: taotlege sisu või fotosid

Isikuandmete erikategooriate töötlemise tingimused on sätestatud GDPR-i artiklis 9.

3. Veebipoe veebilehe kasutamisel võidakse koguda lisateavet, eelkõige: kliendi arvutile määratud IP-aadress või Interneti-teenuse pakkuja väline IP-aadress, domeeninimi, brauseri tüüp, juurdepääsuaeg, operatsioonisüsteemi tüüp.

4. Klientidelt võidakse koguda ka navigatsiooniandmeid, sealhulgas teavet linkide kohta, millel nad valivad klõpsata, või muude veebipoes tehtud toimingute kohta. Õiguslik alus on õigustatud huvi (GDPR artikli 6 d punkti 1 punkt f), mille eesmärk on hõlbustada elektrooniliste teenuste kasutamist ja parandada nende teenuste funktsionaalsust.

5. Kaebuste koostamise, uurimise ja täitmise eesmärgil võidakse töödelda teatud isikuandmeid, mille Klient on veebipoe funktsioonide kasutamisel esitanud, näiteks: ees- ja perekonnanimi, andmed teenuste kasutamise kohta, kui pretensioonid tulenevad sellest, kuidas Klient kasutab teenuseid, muid nõude tõendamiseks vajalikke andmeid, sh kantud kahju suurust. Õiguslik alus on õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f), mis seisneb nõuete esitamises, uurimises ja menetlemises ning nõuete kaitsmises kohtutes ja muudes ametiasutustes.

6. Isikuandmete esitamine GradinaMax on vabatahtlik, mis on seotud müügilepingute sõlmimise või teenuste osutamisega veebipoe veebilehe kaudu, kuid tingimusel, et kui vormides märgitud andmeid ei esitata Registreerumise käigus, siis registreerimine ja Kliendikonto loomist ei teostata ning tellimuse esitamise korral Kliendi konto registreerimata takistatakse Kliendi tellimuse esitamist ja täitmist.

II Kellega Kliendi andmeid jagatakse või usaldatakse ja kui kaua neid säilitatakse?

1. Kliendi isikuandmed edastatakse teenusepakkujatele, keda GradinaMax kasutab e-poe toimimiseks. Teenusepakkujad, kellele isikuandmeid edastatakse, sõltuvad olenevalt lepingulistest kokkulepetest ja asjaoludest kas GradinaMax juhistest andmetöötluse eesmärkide ja meetodite kohta (töötlejad) või määravad iseseisvalt oma töötlemise eesmärgid ja meetodid (haldurid):

a) Andmetöötlus. GradinaMax kasutab tarnijaid, kes töötlevad isikuandmeid ainult GradinaMax nõudmisel. Nende hulka kuuluvad transporditeenuste pakkujad, kes pakuvad ladustamis- ja transporditeenuseid, raamatupidamisteenuseid, turundussüsteeme, liiklusanalüüsisüsteeme veebipoes, turunduskampaaniate tõhususe analüüsisüsteeme;

b) Andmehaldurid. GradinaMax kasutab tarnijaid, kes ei tegutse üksnes juhiste alusel ja kes määravad ise kindlaks oma klientide isikuandmete kasutamise eesmärgid ja viisid. Nad pakuvad elektroonilisi makse- ja pangateenuseid.

2. Asukoht. Teenusepakkujad asuvad Poolas, Leedus ja teistes Euroopa majanduspiirkonna (EMP) riikides.

3. Klientide isikuandmete säilitamine:

a) Kui isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek, siis GradinaMax töötleb kliendi isikuandmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni ning pärast nõusoleku tagasivõtmist nõude aegumistähtajale vastava tähtajani, mille on määranud GradinaMax. Kui erisättega ei ole ette nähtud teisiti, on aegumistähtaeg perioodiliste maksete nõuete puhul kuus aastat ja äritegevusega seotud nõuete puhul kolm aastat.

b) Kui andmetöötluse aluseks on lepingu täitmine, töötleb GradinaMax Kliendi isikuandmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks ning seejärel aegumistähtajale vastava perioodi jooksul. Kui erisättega ei ole ette nähtud teisiti, on aegumistähtaeg perioodiliste maksete nõuete puhul kuus aastat ja äritegevusega seotud nõuete puhul kolm aastat.

4. E-poes ostude tegemisel võidakse isikuandmeid edastada kullerfirmale tellitud kauba kättetoimetamise eesmärgil.

5. Valides PayPal kaudu maksmise, edastatakse kliendi andmed, sealhulgas makse töötlemiseks vajalik teave, näiteks ostusumma ja arveldusinfo. Lisateave PayPal privaatsuspoliitika kohta.

6. Kui valite Trustly kaudu maksmise, edastatakse kliendi andmed Trustly-le, sealhulgas makse töötlemiseks vajalik teave, nagu ostusumma ja arveldusinfo. Lisateavet leiate Trustly privaatsuspoliitika kohta.

7. Saidil navigeerimise andmeid saab kasutada Klientidele paremate teenuste osutamiseks, statistiliste andmete analüüsimiseks ja veebipoe kohandamiseks vastavalt Kliendi soovidele, samuti veebipoe haldamiseks.

8. Kui Klient tellib uudiskirja oma e-posti aadressiga, saadab GradinaMax e-kirju kaubandusliku teabega veebipoes toimuvate kampaaniate ja uute toodete kohta.

9. GradinaMax edastab nõudmisel isikuandmeid volitatud riigiasutustele, eelkõige prokuratuurile, politseile, Andmekaitse Inspektsioonile, Konkurentsiametile ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.

III Küpsiste kasutamine, IP aadress

Veebipood kasutab väikeseid faile, mida nimetatakse küpsisteks. Need salvestatakse GradinaMax külastava inimese lõppseadmesse, kui internetibrauser seda võimaldab. Küpsisefail sisaldab tavaliselt selle domeeni nime, millest see pärineb, selle aegumisperioodi ja unikaalset, juhuslikult valitud numbrit, mis faili identifitseerib. Seda tüüpi failide abil kogutav teave aitab kohandada GradinaMax poolt pakutavaid tooteid Veebipoe külastajate individuaalsetele soovidele ja tegelikele vajadustele. Samuti võimaldavad need luua üldist statistikat veebipoes esitletavate toodete külastuste kohta.

2. GradinaMax kasutab kahte tüüpi küpsiseid:

a) Seansiküpsised: brauseri seansi lõppemisel või arvuti väljalülitamisel kustutatakse salvestatud teave seadme mälust. Seansiküpsiste mehhanism ei võimalda koguda klientide arvutitest isikuandmeid ega konfidentsiaalset teavet.

b) Püsiküpsised: salvestatakse Kliendi lõppseadme mällu ja jäävad sinna seni, kuni need kustutatakse või need aeguvad. Püsiküpsiste mehhanism ei võimalda koguda kliendi arvutist mingeid isikuandmeid või konfidentsiaalset teavet.

3. GradinaMax kasutab oma küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

a) kliendi identiteedi kinnitamine veebipoes ja kliendi sessiooni tagamine veebipoes (sisselogimisel), mis ei nõua kliendilt sisselogimisnime ja salasõna uuesti sisestamist igal veebilehel.;

b) Analüüs ja uuringud ning auditid, eelkõige anonüümse statistika koostamine, et mõista, kuidas kliendid veebilehte kasutavad, mis võimaldab meil parandada selle struktuuri ja sisu.

4. GradinaMax kasutab väliseid küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

a) veebipoe teabelehekülgedel, esitades GradinaMax kontori asukohta näitava kaardi, kasutades veebilehte maps.google.com (väliste küpsiste haldaja: Google Inc, asukoht USA);

b) usaldusväärsete eeskirjade sertifikaadi esitamine veebilehel rzetelnyregulamin.pl (välised küpsised): Rzetelna Grupa sp.z o.o. asukohaga Varssavis);

(c) koond- ja anonüümsete statistiliste andmete kogumine Google Analyticsi analüüsivahenditega (väline küpsiste haldaja): Google Inc, asukoht USA);

d) Kliendi eelistustele kohandatud reklaamide esitamine Facebook.com reklaamitööriista abil (väline küpsiste administraator: Facebook Inc, mis asub USA-s või Facebook Ireland, mis asub Iirimaal).

5. Küpsiste mehhanism on veebipoe klientide arvutitele ohutu. Eelkõige ei saa viirused või muu soovimatu tarkvara või pahatahtlik tarkvara sellisel viisil klientide arvutitesse siseneda. Küll aga on klientidel võimalus oma brauserites arvutitele juurdepääsu küpsistele piirata või keelata. Kui te kasutate seda võimalust, saate veebipoodi kasutada, välja arvatud need funktsioonid, mis oma olemuselt nõuavad küpsiseid.

6. GradinaMax võib koguda klientide IP aadresse. IP aadress on Internetiteenuse pakkuja poolt Veebipoe külastaja arvutile määratud number. IP number võimaldab teil Interneti-ühenduse luua. Enamasti määratakse see arvutile juhuslikult, s.t. muutub iga kord, kui loote Internetiühenduse. IP-aadressi kasutab GradinaMax serveri tehniliste probleemide diagnoosimiseks, statistiliste analüüside koostamiseks (näiteks selleks, et teha kindlaks, millistest piirkondadest registreerime kõige rohkem külastusi), kasuliku teabena Veebipoe haldamisel ja täiustamisel, samuti turvalisus ja soovimatute automaatsete programmide võimalus Veebipoe sisu sirvimiseks, serveri laadimiseks, tuvastamiseks.

7. Veebipood sisaldab linke teistele veebisaitidele. GradinaMax ei vastuta nendele veebisaitidele kehtivate privaatsuspoliitikate eest.

IV. Andmesubjektide õigused

1. Õigus nõusolekut tagasi võtta õiguslik alus: GDPR artikli 7 lõige 3:

a) Kliendil on õigus GradinaMax'ile antud nõusolek tagasi võtta.

b) Nõusoleku tagasivõtmine jõustub nõusoleku tagasivõtmise hetkest.

c) Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmetöötlust, mida GradinaMax teostas kooskõlas seadusega enne nõusoleku tagasivõtmist.

d) Nõusoleku tagasivõtmine ei põhjusta kliendile negatiivseid tagajärgi, kuid võib takistada teenuste või funktsioonide edasist kasutamist, mida seaduse kohaselt saab GradinaMax'ile pakkuda alles pärast nõusoleku saamist.

2. Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele – õiguslik alus: GDPR-i artikkel 21:

a) Kliendil on igal ajal õigus – tema konkreetse olukorraga seotud põhjustel esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profiilide koostamisele, kui GradinaMax töötleb tema andmeid õigustatud huvi alusel, nt. tooteturunduse eesmärgil ja GradinaMax teenused. Veebipoe üksikute funktsioonide kasutamise statistika pidamine ja Veebipoe kasutamise hõlbustamine, samuti rahulolu-uuringud.

b) Toodete või teenuste turundusteadete e-posti teel vastuvõtmisest keeldumine tähendab, et Klient ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega, sealhulgas nendel eesmärkidel profileerimisega.

c) Kui Kliendi vastuväide osutub põhjendatuks ja GradinaMax'il ei ole muud õiguslikku alust isikuandmete töötlemiseks, kustutatakse kliendi isikuandmed, mille suhtes klient on vastuväite esitanud.

3. Õigus lasta oma andmed kustutada (õigus olla unustatud); GDPR-i artikkel 17 a) Kliendil on õigus nõuda kõigi või osade isikuandmete kustutamist:

b) Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui: isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või töödeldi; tühistas konkreetse nõusoleku, kui isikuandmeid töödeldi tema nõusoleku alusel; ta ei ole andnud nõusolekut oma andmete kasutamiseks turunduseesmärkidel; isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult; isikuandmed tuleb eemaldada, et täita liidu õigusest või selle liikmesriigi õigusest tulenevat juriidilist kohustust, mille suhtes GradinaMax kohaldatakse; isikuandmeid koguti infoühiskonna teenuste osutamisel.

c) Vaatamata isikuandmete kustutamise nõudele võib GradinaMax vastulause või nõusoleku tagasivõtmise tulemusena säilitada teatud isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nõuete esitamiseks või kaitsmiseks, samuti juriidiliste kohustuste täitmiseks – kohustus mida tuleb töödelda vastavalt liidu või liikmesriigi õigusele, mis on seotud GradinaMax-ga. See kehtib eelkõige isikuandmete kohta, sealhulgas: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, mida säilitatakse GradinaMax teenuste kasutamisega seotud kaebuste ja pretensioonide käsitlemiseks, või lisaks elukoha/korrespondentide aadress, tellimuse number, mida säilitatakse müügilepingute sõlmimise või teenuste osutamisega seotud kaebuste ja pretensioonide käsitlemiseks.

4. Õigus piirata andmetöötlust – õiguslik alus: GDPR artikkel 18:

a) Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist. Pärast päringu esitamist selle läbivaatamise ajal ei ole teil lubatud kasutada teatud funktsioone või teenuseid, mis töötlevad taotluses märgitud andmeid. GradinaMax ei saada ka mingeid teateid, sealhulgas turundust.

b) Kliendil on õigus nõuda isikuandmete kasutamise piiramist järgmistel juhtudel: kui ta kahtleb oma isikuandmete õigsuses - siis GradinaMax piirab nende kasutamist andmete õigsuse kontrollimiseks vajaliku aja jooksul, kuid mitte kauem kui 7 päeva; kui andmete töötlemine on ebaseaduslik ja Klient taotleb andmete kustutamise asemel nende kasutamise piiramist; kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või kasutati, kuid neid on vaja Kliendil nõuete esitamiseks või kaitsmiseks; kui ta ei andnud nõusolekut oma andmete kasutamiseks – siis piirang kehtib ajale, mis kulub selleks, et hinnata, kas eriolukorrast tulenevalt kaalub kliendi huvide, õiguste ja vabaduste kaitse üles huvid, mida Haldaja taotleb, töötleb kliendi isikuandmed.

5. Juurdepääsuõigus andmetele – õiguslik alus: GDPR artikkel 15:

a) Kliendil on õigus saada Haldajalt kinnitus selle kohta, kas ta töötleb isikuandmeid ja kui jah, siis Kliendil on õigus: saada juurdepääs oma isikuandmetele; saada teavet töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete kategooriate, nende andmete saajate või saajate kategooriate, Kliendi andmete eeldatava säilitamisperioodi või selle perioodi määramise kriteeriumide kohta (kui planeeritavat ei ole võimalik kindlaks määrata andmetöötluse periood), Kliendi GDPR-ist tulenevate õiguste ja järelevalveasutusele kaebuse esitamise õiguse kohta, nende andmete allika, automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilide koostamise ning rakendatud turvameetmete kohta, seos nende andmete edastamisega väljapoole Euroopa Liitu; saada koopia oma isikuandmetest.

6. Õigus andmete parandamisele – õiguslik alus: GDPR artikkel 16:

a) Kliendil on õigus nõuda Haldajalt ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist. Andmesubjektil on andmete töötlemise eesmärke arvestades õigus nõuda mittetäielike isikuandmete lisamist, sealhulgas täiendavat avaldust, saates päringu e-postiga. e-posti aadress vastavalt privaatsuspoliitika 7. osale.

7. Õigus andmete teisaldatavusele – õiguslik alus: GDPR artikkel 20:

a) Kliendil on õigus saada oma isikuandmeid, mille ta on Haldajale edastanud, ning seejärel saata need enda valitud teisele isikuandmete haldurile. Kliendil on ka õigus nõuda, et Haldaja saadaks tehnilise võimaluse korral isikuandmed otse sellisele Haldajale. Sellisel juhul saadab Haldaja Kliendi isikuandmed "csv" faili kujul, mis on üldkasutatav, arvutis loetav formaat, mis võimaldab saadud andmed saata teisele isikuandmete haldurile.

8. Juhul, kui Kliendil on eelnimetatud õigustest tulenev õigus, täidab GradinaMax taotluse või keeldub selle täitmisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul selle kättesaamisest. Kui aga GradinaMax ei saa päringu keerukuse või päringute arvu tõttu taotlust kuu aja jooksul rahuldada, teeb ta seda järgmise kahe kuu jooksul, teavitades Klienti ühe kuu jooksul tähtaja eeldatavast pikendamisest. tähtaeg ja selle põhjused.

9. Klient saab esitada Haldajale kaebusi, päringuid ja taotlusi oma isikuandmete töötlemise ja oma õiguste teostamise kohta.

10. Kliendil on õigus nõuda GradinaMax'ilt lepingu tüüptingimuste koopiate esitamist, esitades nõude Privaatsuspoliitika punktis 7 toodud viisil.

11. Kliendil on õigus esitada isikuandmete kaitse talituse presidendile kaebus tema isikuandmete kaitse õiguste või muude GDPR-ga antud õiguste rikkumise kohta.

V. Teie eelistustele ja huvidele kohandatud teenused (profileerimine)

1. Profileerimine – Isikuandmete automatiseeritud töötlemise mis tahes vorm, mis seisneb Isikuandmete kasutamises füüsilise isiku teatud isikutegurite hindamiseks, eelkõige füüsilise isiku töö mõju, tema majandusliku olukorraga seotud aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, tervis, isiklikud eelistused, huvid, usaldusväärsus, käitumine, asukoht või liikumine.

2. Klientide isikuandmeid võidakse töödelda automatiseeritud viisil (profileerimine), kuid sellel ei ole neile õiguslikke tagajärgi ega sarnaselt olulist mõju klientide olukorrale.

3. Isikuandmete profiili koostamine GradinaMax on kliendiandmete automatiseeritud ja käsitsi töötlemine, mille abil hinnatakse teatud teavet Kasutaja kohta, eelkõige analüüsimaks või ennustamaks tema isiklikke eelistusi ja huve.

4. Väljaspool veebipoe veebisaiti turundussõnumitega kliendini jõudmiseks kasutab GradinaMax väliste tarnijate teenuseid. Need teenused hõlmavad turundussõnumite kuvamist muudel veebisaitidel kui veebipoe veebisait. Selleks paigaldavad välised pakkujad näiteks vastava koodi või piksli, et laadida alla infot Kliendi tegevuse kohta Veebipoe kodulehel. Üksikasjalikku teavet kasutatavate küpsiste kohta leiate jaotisest 3. Õiguslik alus on õigustatud huvi (GDPR artikli 6 d. 1 punkt f), mis seisneb turundussõnumite kohandamises eelistuste ja huvidega.

5. Väljaspool veebipoe veebisaiti turundussõnumitega kliendini jõudmiseks kasutab GradinaMax väliste tarnijate teenuseid. Need teenused hõlmavad turundussõnumite kuvamist muudel veebisaitidel kui veebipoe veebisait. Selleks paigaldavad välised pakkujad näiteks vastava koodi või piksli, et laadida alla infot Kliendi tegevuse kohta Veebipoe kodulehel. Üksikasjalikku teavet kasutatavate küpsiste kohta leiate jaotisest 3. Õiguslik alus on õigustatud huvi (GDPR artikli 6 d. 1 punkt f), mis seisneb turundussõnumite kohandamises eelistuste ja huvidega.

VI. Turvalisus – parool

1. GradinaMax tagab klientidele turvalise ja krüpteeritud ühenduse isikuandmete saatmisel ja Kliendi kontoga Veebilehel ühenduse loomisel. GradinaMax kasutab SSL-sertifikaati, mille on välja andnud üks maailma juhtivaid ettevõtteid turvalisuse ja Interneti kaudu saadetavate andmete krüptimise valdkonnas.

2. Juhul, kui Veebipoes kontot omav Klient on mingil moel juurdepääsuparooli kaotanud, võimaldab Veebipood luua uue parooli. GradinaMax ei saada parooli meeldetuletust. Parool salvestatakse krüpteeritud kujul, et seda ei saaks lugeda. Uue parooli loomiseks sisestage oma e-posti aadress. e-posti aadress kujul, mille leiate veebipoes kontole sisselogimise vormi kõrval asuva lingi "Unustasin parooli" alt. Klient saab registreerimisel märgitud või kontoprofiili viimases muudatuses sisestatud e-posti aadressile e-kirja. kirja lingiga Poe kodulehel olevale spetsiaalsele vormile, kus Klient saab määrata Uue parooli.

3. GradinaMax ei saada kunagi kirjavahetust, sealhulgas elektroonilist kirjavahetust sisselogimisandmete, eelkõige Kliendi kontole juurdepääsu parooli päringuga.

VII. Privaatsuspoliitika muudatused

1. Privaatsuspoliitika võib muutuda, millest GradinaMax teavitab kliente 7 päeva ette.

2. Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, soove või kommentaare, võtke meiega ühendust: info@gradinamax.ee

3. Vaatame regulaarselt üle oma privaatsuspoliitika. Seda versiooni värskendati 2023. aasta 2. jaanuaril.